Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξισωτική Αποζημίωση: 272 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Τα κονδύλια ανά υπομέτρο, σύμφωνα με την τροποποίηση που υπέγραψε σήμερα ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Η Δημόσια Δαπάνη της  πρόσκλησης ανέρχεται σε 272.000.000 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1 : 194.000.000 Ευρώ,
  • Υπομέτρο 13.2 : 67.000.000 Ευρώ,
  • Υπομέτρο 13.3 : 11.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.