Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Διακίνηση φυτών την περίοδο των Χριστουγέννων

Πρόκειται για τα φυτά Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr.

Η διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., PinusL., Pseudotsuga Carr για διακοσμητικούς σκοπούς την περίοδο των Χριστουγέννων όσον αφορά την απαίτηση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου διακρίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Φυτά (κλαδιά, κομμένα δέντρα, ριζωμένα) ύψους άνω των 3 μέτρων, απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου με την ένδειξη «ΠΖ» σε κάθε περίπτωση διακίνησής τους (από παραγωγό σε έμπορο, από παραγωγό στον τελικό καταναλωτή).
  • Ριζωμένα φυτά ύψους κάτω των 3 μέτρων, απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου χωρίς την ένδειξη «ΠΖ» όταν η πώλησή τους γίνεται από τον παραγωγό προς τον έμπορο.
  • Ριζωμένα φυτά του γένους PiceaA. Dietr. ανεξαρτήτως ύψους, απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου με την ένδειξη «ΠΖ» σε κάθε περίπτωση διακίνησής τους (από παραγωγό σε έμπορο, από παραγωγό στον τελικό καταναλωτή).
  • Φυτά (κλαδιά, κομμένα δέντρα) ύψους κάτω των 3 μέτρων, δεν απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε κάθε περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι, κάθε μορφής επαγγελματίας που σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει την υποχρέωση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων ή εμπλέκεται στην αλυσίδα διακίνησης των ανωτέρω φυτών οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχειρήσεων που τηρείται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.