Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Οινογνωσία»

Η ΚΕΟΣΟΕ ανακοινώνει την τρίτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εργαζομένων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «Οινογνωσία».

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ που υλοποιεί η ΚΕΟΣΟΕ, παρέχεται από την Τετάρτη 10/11/2021 σε όλους του εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 ώρα 15:00 και λήγει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Η αναλυτική 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής (διαθέσιμη από 9/11/2021), καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη από 10/11/2021 στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ www.keosoe.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι, για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, θα μπορούν να επικοινωνούν με την κα Πριτσιβέλη Ελένη στο email: oinognosia@keosoe.gr .

Η 3η πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή 14 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και μόνο, δεδομένου ότι στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας ο εγκεκριμένος αριθμός ωφελούμενων (967), καλύφθηκε στο πλαίσιο της 1 και 2 πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εργαζόμενου σε εποχική επιχείρηση) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης).

Το πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» είναι επιδοτούμενο με 5 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης (500 ευρώ για τα προγράμματα 100 ωρών, που αφορούν (7) επτά ωφελούμενους και 400 ευρώ για τα προγράμματα 80 ωρών, που αφορούν επίσης (7) επτά ωφελούμενους) και λόγω της covid-19, θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τηλεκατάρτισης, ενώ οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις τους και θα λάβουν σχετική βεβαίωση, κατόπιν σχετικών εξετάσεων.

Η επιδοτούμενη κατάρτιση αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθούν:

1. Γευσιγνώστης Οίνων,

2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων,

3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,

4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων

5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων.