Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, 11-12 Οκτωβρίου 2021

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο Λουξεμβούργο για να συζητήσουν διάφορα θέματα στους τομείς της αλιείας και της γεωργίας.

Κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης:

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2022

Οι υπουργοί της ΕΕ θα επιδιώξουν συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το επόμενο έτος, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εξάλλου, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες για την ΕΕ όσον αφορά τα αποθέματα που είναι κοινά με το Ηνωμένο Βασίλειοτη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη.

Θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προσεχή ετήσια σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15-23 Νοεμβρίου.

Γεωργία

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων που απαιτούνται στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής 2023-2027.

Κάθε κράτος μέλος καλείται να καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο για να προσδιορίσει συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες και τις δράσεις για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Οι σκοποί και οι στόχοι που διατυπώνονται σε κάθε σχέδιο θα πρέπει να παραμένουν συνεπείς με τους στόχους της ΕΕ. Τα σχέδια υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής.

Επίσης, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ.

Προσαρμογή στον στόχο του 55% (Fit for 55)

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με τη δέσμη προτάσεων για την προσαρμογή στον στόχο του 55%, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021. Οι υπουργοί θα εξετάσουν ειδικότερα τη συμβολή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στους στόχους που καθορίζονται στη δέσμη.

Δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Οι υπουργοί θα συζητήσουν για την ανακοίνωση σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούλιο μαζί με τη δέσμη προτάσεων για την προσαρμογή στον στόχο του 55%.

Άλλα θέματα

Η σλοβενική Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η ιταλική αντιπροσωπία θα ενημερώσει για τη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας της G20 που πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Σεπτεμβρίου.