Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καινοτόμες τεχνολογίες φυτοπροστασίας με έμφαση στους ψεκασμούς

Ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

 

Με θέμα τις νέες καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες φυτοπροστασίας με έμφαση στους ψεκασμούς, όπως επίσης και τη γεωργία ακριβείας και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τεχνολογίες, λογισμικά και πλατφόρμες για τα οποία γίνεται εφαρμογή και έρευνα από τις επιστημονικές ομάδες του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας του ΓΠΑ, στον αμπελώνα του Πανεπιστημίου στα Σπάτα. Ο αμπελώνας του ΓΠΑ σύντομα αποσκοπεί στο να λειτουργεί ως "Επιδεικτικός Αγρός" ή "Demo-Farm" ανοιχτός στο κοινό, που μπορούν να επισκεφτούν τόσο παραγωγοί όσο και καταναλωτές ώστε να μάθουν για τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και την έρευνα που υλοποιείται από το πανεπιστήμιο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για την υιοθέτηση ορθολογικών πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων στην Ελληνική γεωργία, προκειμένου να συμβαδίσει επιτυχώς με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, το Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και τη πολιτική Farm to Fork της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την σκυτάλη της συζήτησης πήρε στην συνέχεια η κ. Φραντζέσκα Υδραίου, Γεν. Διευθύντρια του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, η οποία επίσης έδωσε έμφαση στο ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πολύ υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Ευρώπη, και αυτό συνεπάγεται μια αρκετά απαιτητική μεταβατική περίοδο, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Σύμφωνα με τη κ. Υδραίου, η ανάπτυξη και χρήση βιολογικών σκευασμάτων και οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας , αποτελούν κεντρικό θέμα συζήτησης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και αυτό είναι κάτι που όλοι στην Ελλάδα οφείλουμε να αντιληφθούμε και να προσαρμοστούμε ανάλογα.

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο συντονιστής της εκδήλωσης, κ. Σπύρος Φουντάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του ΓΠΑ, ο οποίος ανέλυσε τη παρούσα κατάσταση στον παγκόσμιο αγροδιατροφικό τομέα. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε στο σημαντικότερο "πρόβλημα" που καλείται να λύσει η σύγχρονη γεωργία, την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού της γης, που αναμένεται να αγγίξει τα 9 δις το 2050, υπό μια πραγματικότητα, όπου τόσο η διαθέσιμη καλλιεργήσιμη γη ανά κάτοικο, όσο και οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονται συνεχώς.

Την επόμενη παρουσίαση ανέλαβε ο κ. Δημήτριος Τσιτσιγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυτοπαθολογίας του ΓΠΑ, ο οποίος παρουσίασε πειραματικά αποτελέσματα από τον αμπελώνα του πανεπιστημίου, όπως επίσης και τις επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την πρόβλεψη, πρόληψη, διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενειών, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια ο κ. Τσιτσιγιάννης παρουσίασε το έργο H2020 OPTIMA, το οποίο συντονίζει το ΓΠΑ και ο κ. Σπύρος Φουντάς, το οποίο αποσκοπεί στο να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους ψεκασμού σε διαφορετικές καλλιέργειες της Ευρώπης, με τη χρήση αυτόματων φυτοπροστατευτικών παρελκόμενων, μοντέλων πρόβλεψης και οπτικών και πολυφασματικών δεδομένων διάγνωσης ασθενειών των φυτών.

Η τέταρτη και τελευταία παρουσίαση της εκδήλωσης υλοποιήθηκε από το κ. Βασίλη Ψηρούκη, γεωπόνο και επιστημονικό συνεργάτη του ΓΠΑ. Ο κ. Ψηρούκης παρουσίασε τις πειραματικές διαδικασίες όπως και τα πρότυπα και τις σύγχρονες επιστημονικές μεθοδολογίες που ακολουθεί το εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας στα πειράματα που αφορούν τον ψεκασμό και τη μελέτη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους, όπως και το πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα κάθε εφαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σύγχρονες πλατφόρμες ψεκασμού, όπως τα δύο αυτόνομα ρομποτικά συστήματα που έχει σχεδιάσει και αναπτύξει το εργαστήριο, και ένα ψεκαστικό drone, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε πειράματα στον αμπελώνα του ΓΠΑ, προκειμένου να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και η ?ασφάλεια? των αεροψεκασμών με drones προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Στο τελευταίο σκέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μία ανοιχτή συζήτηση των παρευρισκόμενων με τους καθηγητές και ομιλητές της εκδήλωσης, στην οποία θίχτηκαν ζητήματα όπως οι προκλήσεις που σχετίζονται με την υιοθέτηση από τους Έλληνες παραγωγούς και την ενσωμάτωση συστημάτων γεωργίας ακριβείας στην ελληνική παραγωγή, τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη παρούσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως και οι διεθνείς εκτιμήσεις για το μέλλον της γεωργίας.