Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κίνδυνοι μετάδοσης ασθενειών μέσω της μεταφοράς ζώων

Τα ζωονοσογόνα βακτήρια μπορούν να εξαπλωθούν μεταξύ πουλερικών, χοίρων και βοοειδών κατά τη μεταφορά τους σε άλλες φάρμες ή σε σφαγεία.

 

Μια νέα αξιολόγηση που εξετάζει τον κίνδυνο εξάπλωσης ανθεκτικών αντιμικροβιακών βακτηριδιων κατά τη μεταφορά ζώων δρομολογεί η EFSA.

Η αξιολόγηση, η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επικεντρωθεί στον κίνδυνο εξάπλωσης ανθεκτικών ζωονοσογόνων βακτηρίων μεταξύ πουλερικών, χοίρων και βοοειδών κατά τη μεταφορά τους σε άλλες φάρμες ή σε σφαγεία.

Όταν εμφανίζεται αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) σε ζωονοσογόνα βακτήρια -βακτήρια που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο- μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική θεραπεία μολυσματικών ασθενειών στον άνθρωπο.

Εκτός από τη διερεύνηση των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν την εξάπλωση των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά βακτήρια μέσω της μεταφοράς, η EFSA θα επανεξετάσει επίσης τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί αλλά και το κατά πόσο είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται.

Η τελική επιστημονική γνώμη αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2022.