Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επιτραπέζιες ελιές: οι εξαγωγές

Αναλυτικά στοιχεία απ’ το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας. Στη 2η θέση η Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2021, η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ ανήλθε σε 274 ευρώ ανά 100 κιλά (+2,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Οι ισπανικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών έφτασαν τους 313.920 τόνους κατά την περίοδο συγκομιδής 2019/2020, με εκτιμώμενη αξία 734,9 εκατ. ευρώ, τοποθετώντας την στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 153.125 τόνους και 518,9 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 42.266 τόνους και 51 εκατομμύρια ευρώ και η Ιταλία με 22.081 τόνους και 75,3 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την περίοδο συγκομιδής 2019/2020, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών εκτός ΕΕ έφτασαν τους 297.126 τόνους, με εκτιμώμενη αξία 829,1 εκατομμύρια ευρώ (-8,3% και -3,3%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά).

Από την άλλη πλευρά, οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές ανήλθαν σε 277.599 τόνους, με εκτιμώμενη αξία 692,6 εκατ. ευρώ ( +1,8% και +4,5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο).

Όσον αφορά τους όγκους ανά κατηγορία προϊόντων, το 84,2% των συνολικών εισαγωγών πραγματοποιήθηκε με κωδικό 20057000 (ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες διαφορετικά από ξύδι ή οξύ (εκτός κατεψυγμένων)) κατά τη συγκομιδή 2019/2020, ακολουθούμενες από εισαγωγές με κωδικό 20019065 με 4,9%, 07099210 με 4,6%, 07112010 με 5,2%, και το υπόλοιπο 1,2%κάτω από 07108010.

Τον Ιούνιο του 2021, η μοναδιαία αξία των εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών εκτός ΕΕ ανήλθε σε 274 ευρώ ανά 100 κιλά (-5,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +2,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ ο όγκος εξαγωγών ανήλθε σε 29.714,7 τόνους ( +27,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +1,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Επίσης τον Ιούνιο, οι εξαγωγές εκτός ΕΕ πήγαν κυρίως στην Αυστραλία (+17,1%), τη Βραζιλία (-44,8%), τον Καναδά (+10,6%), τη Ρωσική Ομοσπονδία (+1,8%), την Αραβία Σαουδική Αραβία (-27,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+33,2%) και Ηνωμένες Πολιτείες (+44%), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς.

Οι εξαγωγές εντός της ΕΕ αφορούσαν κυρίως την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ανά χώρα, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί εξαγωγείς επιτραπέζιων ελιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες. Καλύπτουν περίπου το 42% των παγκόσμιων εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών.

Ελλάδα

Τα στοιχεία της ΔΟΕ για την Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2021 θέτουν τη μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ στα 288 ευρώ ανά 100 κιλά (-25,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή +4,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα) ενώ ο όγκος εξαγωγών ήταν 9.241,8 τόνοι ( +74,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +4,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Ο όγκος που εξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν +99%, η Ιταλία ήταν +76,6%, η Γερμανία ήταν -7,2%, η Ρουμανία ήταν -8%, η Αυστραλία ήταν +15,3%και η Αλβανία ήταν +35,4%σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους.

Η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εντός της ΕΕ ανήλθε σε 256 ευρώ ανά 100 κιλά (-24,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή -8,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ ο όγκος των εξαγωγών ανήλθε σε 8 362,9 τόνους (+27,5% σε σύγκριση την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +7,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).