Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ενιαία Ενίσχυση: συγκροτήθηκαν Επιτροπές εξέτασης ενστάσεων κατά των πρωτοβάθμιων ελέγχων

Τα έξι σημεία του έργου που αναλαμβάνουν.

Με απόφαση του πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημ. Μελά, ο Οργανισμός προχώρησε στη συγκρότηση τριμελών επιτροπών εξέτασης ενστάσεων παραγωγών, κατά των πρωτοβάθμιων ελέγχων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο της ΕΑΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) έτους 2021 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.

Η λειτουργία των επιτροπών αφορά:

1. Στην εξέταση κάθε είδους ενστάσεων επί των πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων (πλην τηλεπισκόπησης) ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021 και των προηγούμενων ετών, εκτός εξαιρέσεων όπου αυτές ορίζονται διαφορετικά.

2. Στην εξέταση των ενστάσεων των παραγωγών κατά των αποτελεσμάτων ειδικών διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που έχουν διενεργηθεί μετά από καταγγελίες, όσον αφορά στην αποδοχή ή μη της ένστασης ή στη διενέργεια επανελέγχου.

3. Στη σύνταξη πρακτικών περί αποδοχής ή μη των εν λόγω ενστάσεων.

4. Στην καταχώριση των αποτελεσμάτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Στην κοινοποίηση αυτών στον παραγωγό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) με απόδειξη παραλαβής.

6. Στην τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αντίστοιχων πρακτικών εξέτασης.