Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκρίθηκαν πιστώσεις για νέες πληρωμές σε Κομφούζιο και Ορυζώνες

Εγκρίθηκαν τα ποσά για την χρηματοδότηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων Κομφούζιο και εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια, εγκρίθηκε:

  • ποσό 1.181.000 ευρώ για τους δικαιούχους της 1 πρόσκλησης της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
  • ποσό 2.399.000 ευρώ για την πληρωμή των δικαιούχων της 2 πρόσκλησης της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
  • ποσό 4.551.000 ευρώ για την πληρωμή των δικαιούχων της 3 πρόσκλησης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
  • ποσό 1.663.000 ευρώ για τους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης της δράσης «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».