Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γεωργικοί Σύμβουλοι: ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για πιστοποίηση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων που τηρείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συνολικά, σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, υποβλήθηκαν 980 νέες αιτήσεις, εκ των οποίων 571 από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 274 από ανέργους και 135 από εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 272 αιτήσεις από τους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο Γεωργικούς Συμβούλους για την πιστοποίησή τους σε επιπλέον θεματικά πεδία.

Η κατανομή των αιτήσεων ανά ειδικότητα έχεις ως εξής:

 • Γεωπόνοι 629
 • Κτηνίατροι 22
 • Δασολόγοι 28
 • Γεωλόγοι 13
 • Περιβαλλοντολόγοι 8
 • Μηχανικοί Περιβάλλοντος 7
 • Οικονομολόγοι 83
 • Τεχνολόγοι Γεωπονίας 183
 • Τεχνολόγοι Δασοπονίας 6
 • Οινολόγοι 1

Η γεωγραφική Κατανομή αιτήσεων (περιφέρεια και αριθμός αιτήσεων) έχει ως εξής:

 • Βόρειο Αιγαίο 11
 • Κεντρική Μακεδονία 226
 • Ιόνιοι Νήσοι 15
 • Πελοπόννησος 79
 • Δυτική Ελλάδα 66
 • Δυτική Μακεδονία 40
 • Νότιο Αιγαίο 4
 • Θεσσαλία 120
 • Στερεά Ελλάδα 46
 • Ήπειρος 32
 • Κρήτη 99
 • Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 111
 • Αττική 131

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα υλοποιηθεί το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στα θεματικά πεδία που οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Μητρώο.

Για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και τις λεπτομέρειες για την υλοποίησή του, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Το εθνικό Σ.Π.Σ.Γ.Ε. διασφαλίζει ότι κάθε γεωργός μπορεί να αναζητήσει και να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους.