Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές στα αλκοολούχα ποτά

Αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα καταγράφουν οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών (εντός ΕΕ 27 και σε Τρίτες Χώρες) το α' εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τόσο του 2020 όσο και του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Αύγουστος 2021), που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, το α' εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2020 , εμφανίζεται αύξηση σε αξία +31% (+10,7 εκ. ευρώ) και σε ποσότητα 9,13% (+1,5 εκ. κιλά).

H Ευρώπη συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών, σε ποσότητα και αξία με ποσοστό 75%. Με τη Γερμανία να αποτελεί την χώρα προορισμό με το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών.

Το ούζο συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών. Το α' εξάμηνο του 2021 εμφανίζεται αύξηση σε αξία (+5,1 εκ ευρώ) και σε ποσότητα (+0,7 εκ. κιλά) τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Όσον αφορά το Τσίπουρο/Τσικουδιά κι εκεί παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2020 σε αξία (+0.3 εκ. ευρώ) και σε ποσότητα (+0,05 εκ. κιλά).

Με βάση τα παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας είναι από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους, προάγοντας την ελληνική παράδοση σε όλο τον κόσμο. Η ποιότητα των ελληνικών ποτών αναγνωρίζεται διεθνώς και προτιμάται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά την αύξηση των εξαγωγών, το επόμενο στοίχημα είναι η ενδυνάμωση της επιτόπιας κατανάλωσης των ελληνικών ποτών. Ο ΣΕΑΟΠ στηρίζει ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της ελληνικής αγοράς, σημειώνοντας ότι «ελπίζουμε να ξεκινήσει άμεσα η αποκλιμάκωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προκειμένου να ενισχυθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να περιορισθεί το λαθρεμπόριο και η απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου».