Στη συνέχεια ο μελισσοκόμος λαμβάνει βεβαίωση κατεχόμενων κυψελών η οποία έχει ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου έως την έκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τα μελισσοκομικά βιβλιάρια καταργούνται.

Οι αιτήσεις κατεχομένων κυψελών μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται, ότι η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι πλέον υποχρεωτική, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και η μη κατάθεση της συνεπάγεται κυρώσεις.