Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση στα προγράμματα προώθησης οίνων

Με υπουργική απόφαση δίνεται, ειδικά για το 2021, μικρή παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες.

Η νέα προθεσμία έχει ισχύ έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική ΚΎΑ.