Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Αύγουστο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_2021
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
    112,11
Φ/Β
    122,33
ΜΥΗΣ
    122,59
Βιομάζα
    126,50
ΣΗΘΥΑ
    126,50