Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Αμπέλι: Οδηγίες για ίσκα, περονόσπορο, ψευδόκοκκο

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

Ίσκα

Η ασθένεια οφείλεται σε σύμπλοκο μυκήτων. Απαντάται σε πρέμνα όλων των ηλικιών. Οι μολύνσεις γίνονται από τις μεγάλες τομές κλαδέματος.

Οδηγίες: Σημάδεμα των άρρωστων πρέμνων για τον σίγουρο εντοπισμό τους, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί την εποχή του κλαδέματος.

Περονόσπορος

Οδηγίες: Στους αμπελώνες που υπήρχε πρόβλημα περονόσπορου, αμέσως μετά τον τρυγητό να γίνει επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα κατά προτίμηση βορδιγάλειος πολτός.

Ψευδόκοκκος

Οδηγίες: Σε αμπελώνες που υπήρχαν προσβολές, μετά τον τρυγητό να γίνει επέμβαση για την μείωση του πληθυσμού του εντόμου που θα διαχειμάσει στο ριζικό σύστημα και στα ρυτιδώματα.

Ο ψεκασμός να είναι προσεκτικός με καλή κάλυψη ολόκληρων των πρέμνων (και του κορμού).