Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

165.182,04 HL οίνων οδεύουν για απόσταξη κρίσης

Aνάγκη για επιπλέον 40.000 HL.

 

Τα οριστικά στοιχεία των αιτημάτων για απόσταξη κρίσης όλων των οινοποιείων της χώρας, επηρεασμένα από τον «κόφτη» των 8.000 HL ανά οινοποιείο, μετά την επεξεργασία τους παρουσιάζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ υπεβλήθησαν 78 αιτήματα για απόσταξη κρίσης οίνων από ισάριθμα οινοποιεία που αφορούσαν 170.621,04 HL οίνων προϋπολογισμού 9.255.476,02 €. Από αυτά εγκρίθηκαν αιτήματα για ποσότητα 165.182,04 HL οίνων, προϋπολογισμού 8.941.164,02 €.

Τα αιτήματα αφορούσαν ποσότητες οίνων, χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη 100.619,7 HL (60,91%), οίνων με ΠΓΕ 38.078,26 HL (23,05%), οίνων με ΠΟΠ 24.487,17 HL (14,82%) και γλυκών οίνων με 1.996,91 HL (1,21%).

Η εικόνα ανά ΔΑΟΚ κατηγορία οίνων και προϋπολογισμό εμφαίνεται στον πίνακα.

Όπως προαναφέρθηκε δεδομένου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 9.000.000 € για το μέτρο της απόσταξης κρίσης, τέθηκε από το ΥΠΑΑΤ ανώτατο πλαφόν στην παράδοση οίνων στα 8.000 hl ανά οινοποιείο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, υπάρχει η ανάγκη έγκρισης πρόσθετων ποσοτήτων περίπου για 40.000 HL προϋπολογισμού 2.000.000 €.

Η ανάγκη προκύπτει γιατί ειδικά τα συνεταιριστικά οινοποιεία κατέβαλλαν υψηλές τιμές στη σταφυλική παραγωγή το 2020 και λόγω του σκληρού και αθέμιτου πολλές φορές ανταγωνισμού, δεν κατόρθωσαν να ρευστοποιήσουν στην αγορά τις ποσότητες οίνων με βάση τη σταφυλική παραγωγή που παρέλαβαν.