Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 6,9 εκατ. ευρώ

Από τις 20/08/2021 έως τις 30/08/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 6.919.369,09 €.

Οι πληρωμές αφορούν προγράμματα και δράσεις για επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, καθώς επίσης και σε ελαιουργικά προγράμματα, την προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, εθνικά και τοπικά προγράμματα leader, σχέδια βελτίωσης, μελισσοκομικές δράσεις, αναδιάρθρωση αμπελώνων κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ