Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

LIFE 2021: με 580 εκατ. ευρώ η 1η Πρόσκληση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που εξυπηρετεί αποκλειστικά περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς και το πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 είναι πιο φιλόδοξο από ποτέ.

Στις 13 Ιουλίου άνοιξε η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων LIFE στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LIFE 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα υποπρογράμματα: φύση & βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής, μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και μετάβαση καθαρής ενέργειας.

Η ομάδα LIFE δημοσίευσε στις σελίδες του προγράμματος LIFE του CINEA πολύ χρήσιμο υλικό για την καθοδήγηση των αιτούντων μέσω του νέου προγράμματος LIFE και των ανοιχτών κλήσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν καταγεγραμμένες συνεδρίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών παρουσίασης σε όλες τις ανοιχτές κλήσεις, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες για τις ιδέες του έργου που αναζητήθηκαν.

Μπορείτε επίσης να βρείτε επιπλέον υλικό πληροφοριών για το νέο πρόγραμμα LIFE και τις συγκεκριμένες δυνατότητές του, όπως κριτήρια αξιολόγησης, τύπος έργων και πώς να εφαρμόσετε επιτυχώς.

  • Υπενθυμίζουμε ότι στο σύνολο θα διατεθούν 3,5 δισ. ευρώ σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες και 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις για το κλίμα.

Το πρόγραμμα είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οικοδόμηση μιας πιο καθαρής και κυκλικής οικονομίας που εστιάζει στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ.

Το πρόγραμμα LIFE αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου, στηρίζοντας τη μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας και την εκπλήρωση του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. Στοχεύει επίσης στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ, που δεσμεύθηκαν να διαθέσουν το 30% των κονδυλίων σε δράσεις για το κλίμα.

Στα άλλα προγράμματα συγκαταλέγονται ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη των περιφερειών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης μετάβασης, το πρόγραμμα επενδύσεων InvestEU για τη χρηματοδότηση έργων για το κλίμα και το Horizon Europe για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα του κλίματος.