Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στις 19 Ιουλίου το νέο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας

Οι υπουργοί θα κληθούν να εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή.

 

Με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που παρουσιάστηκε το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη χρήση τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030. Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αποσκοπεί στην πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Εμπορικά θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τα εμπορικά θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική αγορά.

Πρόγραμμα της Προεδρίας

Η σλοβενική αντιπροσωπία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών για τη θητεία της Προεδρίας της, η οποία άρχισε την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άλλα θέματα

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα κλουβιά» (End the Cage Age).

Η αυστριακή αντιπροσωπία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώων στον τομέα της εκτροφής γαλοπούλας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».