Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΟΠΕΚΑ: πληρωμές επιδομάτων Ιουλίου

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι, 753.606 – 172.369.071 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι, 230.244  – 50.539.420 ευρώ

-Επίδομα Αναπηρίας: Δικαιούχοι, 172.369. – 71.304.154 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι, 243.226 – 29.839.595 ευρώ

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι, 920 –  296.382 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι, 12.085 – 12.144.604 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι, 205 – 90.059 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι, 6.600 –  232.640 ευρώ

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων(1296/1982): Δικαιούχοι, 19.640 – 6.648.910 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι, 15.296. 3.944.242 ευρώ

-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι, 129. –  103.015 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου – Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι,  73.704 -20.359.889 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου – Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι, 2850 – 179.003 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι, 6 – 6.000 ευρώ

  • Σύνολο Δικαιούχων: 1.530.880
  • Σύνολο Καταβολών056.984