Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές και τον Μάιο

Αναλυτικά οι εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας μας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η  συνολική  αξία  των  εισαγωγών  -  αφίξεων,  κατά  το  μήνα  Μάιο  2021  ανήλθε  στο  ποσό  των 4.897,8  εκατ.  ευρώ  (5.931,0  εκατ. δολάρια) έναντι 3.297,2 εκατ. ευρώ (3.583,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 48,5%.  Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα πετρελαιοειδή  κατά  το  μήνα  Μάιο  2021  παρουσίασε  αύξηση  κατά  937,9  εκατ.  ευρώ,  δηλαδή 33,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Μάιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 936,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 33,3%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάιο 2021 ανήλθε  στο ποσό  των 3.224,0 εκατ. ευρώ  (3.927,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.134,3 εκατ. ευρώ (2.333,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 51,1%. Η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή κατά το  μήνα  Μάιο  2021 παρουσίασε  αύξηση κατά  464,9 εκατ.  ευρώ  δηλαδή 26,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Μάιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 452,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή  25,8%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2021 ανήλθε σε 1.673,8 εκατ. ευρώ (2.003,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.162,9 εκατ. ευρώ (1.250,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 43,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2021 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 473,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά το μήνα  Μάιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 483,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 45,7%  σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ανήλθε στο ποσό των 23.470,0 εκατ. ευρώ  (28.182,8  εκατ.  δολάρια)  έναντι  19.733,5  εκατ.  ευρώ  (21.597,7 εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2020, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 18,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.699,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  2.707,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ανήλθε στο ποσό των 15.201,0 εκατ. ευρώ  (18.367,5  εκατ.  δολάρια)   έναντι  12.233,6  εκατ.  ευρώ (13.465,9  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 24,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 1.832,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,4% και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  1.815,7 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 19,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ανήλθε σε 8.269,0 εκατ. ευρώ (9.815,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.499,9 εκατ. ευρώ (8.131,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 10,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά  866,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή  14,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 891,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%.