Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Iουνίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούνιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΙΟΥΝΙΟΣ_2021
   ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
      79,96
Φ/Β
      84,00
ΜΥΗΣ
      83,09
Βιομάζα
      87,31
ΣΗΘΥΑ
      87,31