Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γεωργία - Κτηνοτροφία: οι δείκτες τιμών

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάιο 2021, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 5,3%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο 2019, είχε παρουσιάσει μείωση 0,4%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 5,3%, τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, οφείλεται στην αύξηση κατά 7,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων φρούτα και ελαιόλαδο.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2019 - Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 6,7% έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2020 με τον Μάιο 2019.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 6,7%, τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, οφείλεται στην αύξηση κατά 7,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 0,6%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021, παρουσίασε μείωση 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2019 - Μαΐου 2020.