Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

1.677…απειλούμενα είδη στην Ευρώπη

1 στα 8 εκατομμύρια είδη παγκοσμίως κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Τα απειλούμενα είδη είναι φυτά και ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Αυτό προκαλείται κυρίως από την απώλεια και την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων, αλλά και από τη ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και μεταξύ άλλων την χωροκατακτητικότητα ξένων ειδών. Η βιοποικιλότητα, ωστόσο, είναι το κλειδί για υγιή οικοσυστήματα και ανθρώπινη ζωή.

Προκειμένου να προστατεύσει τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σχετικά με την "Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας", η οποία αντιμετωπίζει τους βασικούς παράγοντες απώλειας της βιοποικιλότητας και θέτει νομικά δεσμευτικούς στόχους.

Μάθετε περισσότερα για τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και την απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, μετά την έγκριση της νέας στρατηγικής βιοποικιλότητας με ορίζοντα το 2030 από το Κοινοβούλιο.

Απειλούμενα είδη στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) δημιούργησε μια ευρωπαϊκή κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

1.677 είδη Τουλάχιστον 1.677 είδη από τα 15.060 επιβεβαιωμένα ευρωπαϊκά είδη απειλούνται με εξαφάνιση, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης

Από τα 1.677 ευρωπαϊκά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, τα σαλιγκάρια, τα μύδια και τα ψάρια είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο.

Πάνω από τα μισά ενδημικά δέντρα της Ευρώπης, όπως η αγριοκαστανιά, το Heberdenia excelsa και το horbus απειλούνται, ενώ κινδυνεύει και το ένα πέμπτο των αμφιβίων και των ερπετών.

Η αρκτική αλεπού, το ευρωπαϊκό βιζόν, η μεσογειακή φώκια Monachus, η φάλαινα του Βόρειου Ατλαντικού και η πολική αρκούδα είναι σήμερα από τα πιο απειλούμενα θηλαστικά στην Ευρώπη.

Οι επικονιαστές βρίσκονται, επίσης, σε συνεχή μείωση. Ένα στα 10 ευρωπαϊκά είδη μελισσών και πεταλούδων απειλείται με εξαφάνιση.

Είδη που έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη

Ιβηρικός λύγκας, είδος υπό εξαφάνιση

Σύμφωνα με το IUCN (Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης) 36 είδη έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη από το 2015, συμπεριλαμβανομένων πολλών ψαριών γλυκού νερού, αρκετών άλλων ειδών Κορήγονου (τύπος σολομού), το σαλιγκάρι γλυκού νερού Graecoanatolica macedonica (μοναδικό για τη λίμνη Δοϊράνη) και το μωβ λουλούδι Pensée de Cry.

Από τα θηλαστικά, ο Ούρος (είδος μεγάλων, άγριων βοοειδών) και η Σαρδηνική Πίκα (ξάδελφος του κουνελιού) εξαφανίστηκαν τον 17ο και 18ο αιώνα αντίστοιχα.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης, κυρίως όσον αφορά τις μέλισσες, τα θαλάσσια θηλαστικά και τα ψάρια.


Θέσπιση στόχων βιοποικιλότητας σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ έχει θεσπίσει νέους στόχους για την επόμενη δεκαετία, στα πλαίσια της στρατηγικής βιοποικιλότητας ΕΕ με ορίζοντα το 2030.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν θερμά τους ευρωπαϊκούς στόχους προστασίας του 30% τουλάχιστον των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ (δάση, υγροβιότοποι, τυρφώνες, λειμώνες και παράκτια οικοσυστήματα) αλλά και την πιο αυστηρή προστασία του ένα τρίτου τουλάχιστον αυτών των περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των πρωτογενών και των υπεραιωνόβιων δασών που σώζονται μέχρι σήμερα.

Θέλουν οι στόχοι αυτοί να είναι δεσμευτικοί και να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

  • Η οδηγία για τα πτηνά στοχεύει στην προστασία των 500 ειδών άγριων πτηνών που ζουν στο φυσικό περιβάλλον της ΕΕ.
  • Η οδηγία για τους οικοτόπους διασφαλίζει τη διατήρηση ενός ευρέος φάσματος σπάνιων, απειλούμενων ή ενδημικών ειδών ζώων και φυτών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 σπάνιων και χαρακτηριστικών τύπων οικοτόπων.
  • Το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, με βασικούς τόπους αναπαραγωγής και ανάπαυσης για σπάνια και απειλούμενα είδη και σπάνια είδη φυσικών οικοτόπων.
  • Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές στοχεύει στην αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ και συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στον τομέα της διατήρησης, εστιάζοντας στην κάλυψη των γνωστικών κενών, στην αντιμετώπιση των αιτίων και στην ευαισθητοποίηση.