Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Το Συμβούλιο και το ΕΚ επιτυγχάνουν προσωρινή συμφωνία για το μέλλον της ΚΓΠ

Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-2027.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια απλούστερη, δικαιότερη και οικολογικότερη ΚΓΠ που θα προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους γεωργούς. Η νέα ΚΓΠ ενισχύει τα περιβαλλοντικά μέτρα και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη στήριξη στις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βοηθούν τους νέους γεωργούς να ενταχθούν στο επάγγελμα.

"Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώσαμε τις δύο τελευταίες ημέρες, πράγμα που μας δίνει την πεποίθηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη και μόνο τότε μπορούμε πραγματικά να πούμε αν καταλήξαμε σε συμφωνία ή όχι."
Maria do Céu Antunes, υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας

Η συμφωνία είναι προσωρινή εν αναμονή της έγκρισης από τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Ιουνίου.

Οι διοργανικές συνομιλίες κάλυψαν και τους τρεις κανονισμούς που συνθέτουν τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και επικεντρώθηκαν σε ορισμένα από τα εκκρεμή σημεία των διαπραγματεύσεων, μεταξύ των οποίων:

  • ο ελάχιστος προϋπολογισμός για άμεσες ενισχύσεις για οικολογικά προγράμματα και η καθιέρωση περιόδου μάθησης για τα κράτη μέλη·
  • το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο εσωτερικής σύγκλισης για τις άμεσες ενισχύσεις·
  • η μεγαλύτερη ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων·
  • η ένταξη της κοινωνικής διάστασης στην ΚΓΠ·
  • η ευθυγράμμιση της ΚΓΠ με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Μετά τη θέσπιση μεταβατικής ρύθμισης στα τέλη του 2020, η νέα ΚΓΠ θα τεθεί σε ισχύ την περίοδο 2023-2027.