Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 6,78 εκατ. ευρώ

Από τις 20/05/2021 έως τις 03/06/2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 6.786.883,99 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν προγράμματα και δράσεις του ΠΑΑ όπως αναδιάρθρωση αμπελώνων, σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα "συνεργασία", επενδυτικά μέτρα, γενετικούς πόρους, νιτρορύπανση, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ