Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 10,75 εκατ. ευρώ

Από τις 10/06/2021 έως τις 17/06/2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 10.758.621,78 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους, καθώς και μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ όπως επενδυτικά προγράμματα, κομφούζιο, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, δασώσεις, μέτρο «Συνεργασία, αυτόχθονες φυλές κ.ά.

Aναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.