Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση στις διοικήσεις των Συνεταιρισμών

Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την παράταση της θητείας ΔΣ και ΕΣ των αγροτικών συνεταιρισμών.

Στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Υγείας με θέμα: «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο Ι [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 90, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα η διάταξη που παρατείνει, τις θητείες των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και την διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων, που η προθεσμία τους λήγει στις 30 Ιουνίου 2021.

Συγκεκριμένα το άρθρο 90 του ανωτέρω σχεδίου νόμου αναφέρει:

Άρθρο ενενηκοστό Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 31η.10.2021

2. Παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 31.10.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.

Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου πατήστε ΕΔΩ.