Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εμπορευματικές συναλλαγές: εντυπωσιακή αύξηση τον μήνα Απρίλιο

Αναλυτικά τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 5.014,8 εκατ. ευρώ (5.975,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.198,8 εκατ. ευρώ (3.464,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 56,8%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.182,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.170,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44,4%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.172,1 εκατ. ευρώ (3.803,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ (2.308,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 49,7%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα  Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά  657,0 εκατ. ευρώ  δηλαδή 37,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 650,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή  37,2%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  τον  μήνα  Απρίλιο  2021  ανήλθε  σε  1.842,7  εκατ.  ευρώ  (2.172,6  εκατ.  δολάρια)  έναντι 1.079,5  εκατ.  ευρώ  (1.155,3  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2020,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ,  70,7%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Απρίλιο 2021 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 525,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 58,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά το μήνα  Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 520,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 58,6%  σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 18.530,8 εκατ. ευρώ  (22.202,5  εκατ.  δολάρια)  έναντι  16.436,6  εκατ.  ευρώ  (18.014,1  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2020, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 12,7%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.728,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,6% και  η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  1.737,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 11.949,7 εκατ. ευρώ (14.407,5 εκατ. δολάρια)  έναντι  10.099,4 εκατ. ευρώ (11.132,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του  έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 18,3%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 1.355,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,6% και  η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.350,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή ίδιο ποσοστό αύξησης 17,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε σε 6.581,1 εκατ. ευρώ (7.795,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.337,2 εκατ. ευρώ (6.881,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ,  3,8%.

  • Το  αντίστοιχο  μέγεθος  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  παρουσίασε  αύξηση  κατά   372,8  εκατ.  ευρώ,  δηλαδή   7,5%  και  το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 386,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%.

Τα  μηνιαία  στοιχεία   των  ενδοκοινοτικών   συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων  των  συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι,  βάσει  των  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.  Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.