Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ: διορθώσεις Μαρτίου - Απριλίου

Πως υπολογίσθηκαν οι τιμές, μετά τις εκκαθαρίσεις.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΜΑΡΤΙΟΣ_2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά       55,53
Φ/Β       54,61
ΜΥΗΣ       57,78
Βιομάζα       59,04
ΣΗΘΥΑ       59,04

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά       61,92
Φ/Β       60,88
ΜΥΗΣ       63,68
Βιομάζα       65,34
ΣΗΘΥΑ       65,34