Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαΐου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΜΑΪΟΣ_2021 ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά       60,87
Φ/Β       59,02
ΜΥΗΣ       62,52
Βιομάζα       64,98
ΣΗΘΥΑ       64,98