Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βιολογικά: άνοιξε το σύστημα για τροποποιήσεις-μεταβιβάσεις

Μέχρι 15 Ιουνίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων παραγωγών.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της  Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», το Πληροφοριακό Σύστημα και συγκεκριμένα η εφαρμογή που αφορά τις Ανακλήσεις  Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 15η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59:59.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη μπορούν να το πραγματοποιήσουν με αίτημά τους μέσω του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά), για την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στην υποβολή της αίτηση και για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69017 – 69026 – 69032.