Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βαμβάκι: Αναμένεται αύξηση σε παραγωγή, κατανάλωση και εμπόριο

Στοιχεία του Ιουνίου 2021 της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος (ICAC) για τη σεζόν 2021-2022.

Η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,5%, η κατανάλωση κατά 2% και το εμπόριο κατά 2%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου 2021 της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος (ICAC) για τη σεζόν 2021-2022.

Οι μειώσεις στη Βραζιλία, την Ινδία και τις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει μείωση στην παγκόσμια εκτίμηση παραγωγής 2020/21, αλλά η παραγωγή βαμβακιού - μαζί με την κατανάλωση και το εμπόριο - αναμένεται να αυξηθούν το 2021/22.

Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% σε 25,5 εκατομμύρια τόνους με αυξήσεις στην φυτεμένη έκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Αφρική.

Η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% σε 25,3 εκατομμύρια τόνους καθώς η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει.

Το εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% σε 10 εκατομμύρια τόνους, ενώ αναμένεται αύξηση των εισαγωγών σε όλες τις μεγάλες καταναλωτικές χώρες.

Οι παγκόσμιες τελικές μετοχές αναμένεται επίσης να αυξηθούν σε 22 εκατομμύρια τόνους καθώς ο δείκτης αποθεμάτων προς χρήση μειώνεται σε 0,87, αν και το απόθεμα της Κίνας αναμένεται να μειωθεί.

Όσον αφορά τις τιμές, η τρέχουσα προβολή της Γραμματείας για το τέλος του έτους 2019/20 του δείκτη Α αναθεωρήθηκε στα 81,9 σεντς ανά λίβρα αυτόν τον μήνα. Η πρόβλεψη των τιμών για το μέσο έτος 2020/21 του μέσου δείκτη A είναι 87,1 σεντς ανά λίβρα αυτόν τον μήνα.