Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αυτά είναι τα Νοσήματα Υποχρεωτικής Δήλωσης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000-60.000 € για τη μη δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας.

Σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η εκδήλωση των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης των ζώων πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πρωτίστως από τον κάτοχο του ζώου, τον θεράποντα κτηνίατρο ή άλλο άτομο που έχει αναλάβει την περιποίηση του ζώου, καθώς και από τον κάτοχο της εγκατάστασης που διαβιεί το ζώο.

Συνεπώς κάθε εργαστηριακό αποτέλεσμα ή κλινικό σύμπτωμα (ανάλογα με το νόσημα) το οποίο επιβεβαιώνει ή θα μπορούσε να αποτελεί υποψία εκδήλωσης κάποιου από τα νοσήματα αυτά, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις κατά τόπου αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Η αξιολόγηση και τυχόν διερεύνηση των αποτελεσμάτων αυτών αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο πρέπει να ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες: οι κτηνοτρόφοι, οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι υπεύθυνοι των Δήμων που διαχειρίζονται αδέσποτα κατοικίδια σαρκοφάγα ζώα και κάθε πρόσωπο ή φορέας που κατέχει ζώα ή διαχειρίζεται ζώα, για την υποχρέωσή τους να δηλώνουν στις κτηνιατρικές αρχές οποιαδήποτε υποψία ή επιβεβαίωση για νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4235/2014 προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000-60.000 € για τη μη δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας, όπου αυτό προβλέπεται.

Με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο ζητά άμεση κοινοποίηση στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ κάθε διαθέσιμου στοιχείου (αποφάσεις λήψης μέτρων, εργαστηριακά αποτελέσματα, αποτελέσματα επιζωοτιολογικής διερεύνησης) αναφορικά με τα ακόλουθα νοσήματα:

Λιστερίωση, Λεϊσμανίαση, Πυρετό Q (πλέον των οδηγιών που ισχύουν για νοσήματα για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης- πχ Λύσσα).

Επιπλέον, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΠΕ και Περιφερειών της χώρας καλούνται σε συνεργασία  με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στις περιπτώσεις διερεύνησης κρουσμάτων σε ανθρώπους (περιπτώσεις ζωοανθρωπονόσων) και για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων Δελτίων του ΚΕΕΛΠΝΟ το συντομότερο δυνατό.

Τα Νοσήματα Υποχρεωτικής Δήλωσης είναι τα ακόλουθα:

 1. Αφθώδης Πυρετός
 2. Πανώλης των Βοοειδών
 3. Μεταδοτική πλευροπνευμονία βοοειδών
 4. Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών
 5. Ενζωοτική λεύκωση βοοειδών
 6. Ψευδοφυματίωση των βοοειδών
 7. Ψευδοφυματίωση των αιγοπροβάτων
 8. Παραφυματίωση των βοοειδών
 9. Παραφυματίωση των αιγοπροβάτων
 10. Προϊούσα Πνευμονία των αιγοπροβάτων (MAEDI-VISNA)
 11. Αδενωματώδης Πνευμονία των αιγοπροβάτων (JAAGSIEKTE)
 12. Πυρετός Q
 13. Λιστεριάσεις
 14. Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων
 15. Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων
 16. Κλασική πανώλης των χοίρων
 17. Αφρικανική πανώλης των χοίρων
 18. Ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος TESCHEN)
 19. Ερυθρά των χοίρων
 20. Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου
 21. Πανώλης των πουλερικών
 22. Ψευδοπανώλης των πουλερικών
 23. Χολέρα των πτηνών (Παστεριδίαση)
 24. Λοιμώδης λαρυγγοτραχειϊτιδα των πτηνών
 25. Σαλμονελλώσεις
 26. Μυξωμάτωση
 27. Πανώλης των ιπποειδών/    Αφρικανική Πανώλης ιπποειδών
 28. Φυσαλιδώδης στοματίτιδα
 29. Νόσος της κοιλάδας του Rift
 30. Οζώδης δερματίτιδα
 31. Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
 32. Ευλογιά προβάτου και αιγών
 33. Άνθρακας - Σπληνάνθρακας μηρυκαστικών, μονόπλων και χοίρων
 34. Τρυπανοσωμίαση μονόπλων
 35. Μάλις
 36. Λύσσα
 37. Βρουκέλλωση των βοοειδών
 38. Βρουκέλλωση των προβάτων και των αιγών
 39. Βρουκέλλωση των χοίρων
 40. Φυματίωση των βοοειδών
 41. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών
 42. Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών
 43. Μολυσματική αγαλαξία των προβάτων και των αιγών
 44. Μολυσματική ποδοδερματίτιδα των προβάτων και των αιγών
 45. Λεϊσμανιάσεις
 46. Τρομώδης Νόσος του Προβάτου (Scrapie)
 47. Δουρίνη
 48. Γρίπη πτηνών
 49. Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών
 50. "Εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών (σε όλες τις μορφές: εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου Ανατολικής Αμερικής, ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Βενεζουέλας, πυρετός του Δυτικού Νείλου, δυτική εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών").
 51. Εσωτερική ακαρίαση των μελισσών
 52. Εξωτερική ακαρίαση των μελισσών
 53. Αμερικανική και Ευρωπαϊκή σηψιγονία των μελισσών
 54. Νοζεμίαση των μελισσών
 55. Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τον μικρό κάνθαρο των κυψελών (Aethina tumida)
 56. Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp
 57. Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίτιδα των σαλμονιδών
 58. Μολυσματικός ύδρωψ των κυπρινιδών (ή Εαρινή ιαιμία του κυπρίνου)
 59. Μυξοσωμίαση ή λεπτοσποριδίαση των σαλμονιδών
 60. Επιζωοτική αιμοποιητική νέκρωση
 61. Ιογενής Αιμορραγική σηψαιμία (ή Αιμορραγική ιοσηψαιμία των σαλμονιδών)
 62. Νόσος (σύνδρομο) των λευκών κηλίδων
 63. Νόσος (σύνδρομο) της κίτρινης κεφαλής
 64. Σύνδρομο Taura
 65. Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση
 66. Λοιμώδης αναιμία του σολωμού
 67. Λοίμωξη από Perkinsus mαrinus
 68. Λοίμωξη από Microcytos mackini
 69. Λοίμωξη από Martelia refringens
 70. Λοίμωξη από Bonamia ostreae
 71. Λοίμωξη από Bonamia exitiosa
 72. Λοίμωξη του κυπρίνου (Koi)από ερπητοϊό