Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Έρευνα κοινής γνώμης για τις αγροτικές περιοχές

Τα βασικά προβλήματα, όπως τα καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις αγροτικές περιοχές που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βασικότερο πρόβλημα των αγροτικών περιοχών είναι το έλλειμα σε υποδομές και τα θέματα των μεταφορών.

Αυτό τουλάχιστον απαντούν οι μετέχοντες στην έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις 9 έως τις 18 Απριλίου 2021 και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 25.841 ερωτηθέντες, σε 27 κράτη μέλη.

Η έρευνα συνέβαλε στην αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που πρέπει να επικεντρωθεί το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, συμπληρώνοντας την ανοικτή δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η Επιτροπή από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι πολίτες υποστηρίζουν τις δημόσιες δαπάνες της ΕΕ στις αγροτικές περιοχές, με το 38% «να υποστηρίζει έντονα» και το 41% που «τείνουν να υποστηρίζουν».

Η βασική ανάγκη των αγροτικών περιοχών που αναφέρεται συχνότερα από τους ερωτηθέντες είναι η υποδομή μεταφορών και οι συνδέσεις (44%). Αυτό ακολουθείται από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη φροντίδα των παιδιών ή τη φροντίδα για τους ηλικιωμένους και τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας/απασχόλησης/ επιχειρηματικών ευκαιριών, που αναφέρονται κατά 27%. Ένα παρόμοιο ποσοστό (26%) αναφέρει την ψηφιακή υποδομή.

Επιπλέον, η πλειοψηφία (65%) των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι, όταν η ΕΕ επενδύει σε αγροτικές περιοχές, είναι η τοπική περιοχή ή περιοχή που λαμβάνει την επένδυση που πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει πώς δαπανάται η επένδυση.

Όσον αφορά τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, σχετικά με τη δυνατότητα μετακίνησης με τις δημόσιες συγκοινωνίες στην τοπική τους περιοχή, η απάντηση είναι «δύσκολο», ή «όχι δυνατό» σε ποσοστό 52% και 59%.

Αντίθετα, μεταξύ των ερωτηθέντων που ζουν σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ 60% και 72% δηλώνουν ότι είναι πολύ εύκολο να φτάσουν στο πλησιέστερο σούπερ μάρκετ, στο νοσοκομείο, στο τοπικό ταχυδρομείο και στην πλησιέστερη μεγάλη πόλη με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας, το 1/3 των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι μετά το τέλος των περιορισμών, θα είναι πολύ πιο πιθανό να επισκεφθούν αγροτικές περιοχές για αναψυχή.

Περίπου ένας στους επτά λένε ότι, σε σύγκριση με πριν από την πανδημία, είναι πιο πιθανό να σκεφτούν να μετακινηθούν σε μια πιο αγροτική περιοχή (για αστικούς κατοίκους) ή σε λιγότερο αγροτική περιοχή (για κατοίκους της υπαίθρου).

Τέλος, μεταξύ των απασχολούμενων ερωτηθέντων, το 21% δηλώνει ότι θα είναι πολύ πιο πιθανό και το 16% κάπως πιο πιθανό να εργαστούν από το σπίτι τουλάχιστον μερικές φορές όταν τελειώσουν όλοι οι τρέχοντες περιορισμοί της COVID-19.

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι άμεσο πρόβλημα για τις αγροτικές περιοχές της χώρας τους. Συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η καταστροφή φυσικών οικοτόπων ή η απώλεια ζώων ή φυτικών ειδών αναγνωρίζεται ως άμεσο και επείγον πρόβλημα για τις αγροτικές περιοχές από το 65% των πολιτών της ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ είναι διχασμένοι σχετικά με το εάν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που αφορούν άμεσα την περιοχή τους, με το 51% να συμφωνούν και το 47% να διαφωνούν. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (78%) συμφωνούν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις που επηρεάζουν την περιοχή τους.