Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το κόστος της υγιεινής διατροφής

Νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή.

Παρόλο που η έντονη πείνα δεν υπήρξε μείζον ζήτημα στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία τα τελευταία 20 χρόνια, η περιοχή αντιμετωπίζει εν μέρει μια αύξηση μέτριας επισιτιστικής ανασφάλεια.

Σχετική μελέτη του FAO εντοπίζει επίσης την εκτεταμένη ανάπτυξη της παχυσαρκίας και συμπεραίνει ότι η μείωση του κόστους της υγιεινής διατροφής μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη καλύτερης διατροφής και βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με την  περιφερειακή επισκόπηση της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή για το 2020, η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει σοβαρές απειλές, ειδικά για τους χαμηλού εισοδήματος και τους ευάλωτους πληθυσμούς στην περιοχή.

Η ετήσια έκθεση, που συντάχθηκε από κοινού από την FAO, την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO), παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του θέματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών υποσιτισμού, των τρεχόντων διατροφικών προτύπων και του κόστους της διατροφής για τα άτομα, την κοινωνία και τον πλανήτη.

Η περιοχή που εξετάζει η έκθεση επηρεάζεται έντονα από τις προκλήσεις που επιβάλλονται από την υπερβολική κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, λίπος και ζάχαρη και την υποκατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Αυτό απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση τροφίμων στα τρέχοντα συστήματα τροφίμων. Τα στοιχεία του ΠΟΥ δείχνουν ότι η ανθυγιεινή διατροφή αντιπροσωπεύει περίπου το 86% των θανάτων και το 77% της ασθένειας στην περιοχή.

Κατά την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, ο FAO συνιστά στις χώρες να λάβουν υπόψη τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις της δίαιτας αναφοράς - η οποία επί του παρόντος δεν περιλαμβάνεται - και να αυξήσουν την εκπαίδευση σχετικά με αυτό.

Απαιτούνται πολιτικές που να υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση της γης, να μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, να διασφαλίζουν την προμήθεια τροφίμων για ευάλωτους πληθυσμούς, να μειώσουν την απώλεια καλλιεργειών και να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη γεωργία.

Όπως αποκαλύπτεται στην περιφερειακή επισκόπηση, η διαθεσιμότητα τροφίμων με βάση τα ζώα είναι πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η κατανάλωση λαχανικών, οσπρίων και ψαριών είναι κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι υγιεινές δίαιτες είναι γενικά ακριβές, καθώς κοστίζουν κατά μέσο όρο πέντε φορές περισσότερο, από τις δίαιτες που καλύπτουν μόνο τις βασικές ενεργειακές ανάγκες, σύμφωνα με την έκθεση FAO και βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων κόστους / προσιτότητας από 14 επιλεγμένες χώρες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Το συνολικό κόστος που σχετίζεται με την υγιεινή διατροφή είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος των τρεχόντων προτύπων κατανάλωσης. Εάν ο πληθυσμός μετατοπιστεί σε υγιεινή διατροφή, προβλέπεται ότι το άμεσο και έμμεσο κόστος υγείας θα μειωθεί έως και 97% και το κοινωνικό κόστος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα μειωθεί κατά 41-74%.

Αυτά τα οφέλη θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου, με την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.