Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τα βασικά συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας

Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης των υπουργών γεωργίας και αλιείας ήταν το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Ο γενικός στόχος ήταν να επιτευχθεί συμφωνία και για τους τρεις κανονισμούς που συνιστούσαν το πακέτο μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Τα κύρια σημεία συζήτησης περιελάμβαναν κοινωνικές προϋποθέσεις, στόχευση πληρωμών και πράσινη αρχιτεκτονική.

  • Τελικά, παρόλο που σημειώθηκε πρόοδος σε διάφορους τομείς, ορισμένα βασικά ζητήματα παρέμειναν εκκρεμή. Αποφασίστηκε λοιπόν να αναβληθεί η συζήτηση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των υπουργών γεωργίας και αλιείας τον Ιούνιο.

Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων

Μετά από συζήτηση, οι υπουργοί ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο. Συμφώνησαν για τη σημασία της Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων ως ορόσημο και πραγματική ευκαιρία για την αναμόρφωση των συστημάτων τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια προ-σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Ιουλίου στη Ρώμη.

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μελέτη που εκπόνησε η Επιτροπή σχετικά με τις επιλογές ενημέρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Συνολικά, χαιρέτισαν τη μελέτη και αναγνώρισαν την ανάγκη ανάληψης δράσης και ενημέρωσης της νομοθεσίας για τα PRM, προκειμένου να ανταποκριθούν σε προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Νέες τεχνικές γονιδιωματικής

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα της μελέτης της Επιτροπής σχετικά με νέες τεχνικές και διερεύνησαν πιθανές μελλοντικές πολιτικές δράσεις. Γενικά, συμφώνησαν με τα πορίσματα της μελέτης, ιδίως την ανάγκη αντιμετώπισης της νομικής αβεβαιότητας και προσαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος.

Βιολογικές καλλιέργειες

Η Επιτροπή παρουσίασε στους υπουργούς το σχέδιο δράσης τους για τη βιολογική γεωργία. Το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2021 και καθορίζει πώς το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας μπορεί να αυξηθεί στο 25% τουλάχιστον της γεωργικής γης της ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι Υπουργοί συζήτησαν το επίπεδο φιλοδοξίας του σχεδίου δράσης, καθώς και τη σκοπιμότητά του. Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο της Επιτροπής και περιέγραψαν τις φιλοδοξίες τους να αυξήσουν το ποσό της γης που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία στα κράτη μέλη τους.

Άλλα θέματα

Αλιευτικές δυνατότητες ΕΕ-ΗΒ

Οι Υπουργοί συζήτησαν την πορεία των διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες μετά το Brexit και κατέγραψαν τα σχόλια που έγιναν από διάφορες αντιπροσωπείες. Επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην προσέγγιση της Επιτροπής στη συνέχιση της επιδίωξης συνολικής συμφωνίας.

Αλιευτικές διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ

Οι ισπανικές και γαλλικές αντιπροσωπείες παρείχαν στους υπουργούς πληροφορίες σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τις επιδοτήσεις της αλιείας. Οι Υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για μια ισορροπημένη έκβαση που επιτεύχθηκε επίσης στον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 14.6.

Δήλωση της Ομάδας Visegrad σχετικά με την ΚΓΠ και τη στρατηγική Farm to Fork

Η πολωνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους υπουργούς για την κοινή δήλωση της Ομάδας Visegrad και ορισμένων άλλων κρατών μελών σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η στρατηγική Farm to Fork όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Οι γεωργικοί τομείς επηρεάζονται από τον παγετό

Οι υπουργοί κατέγραψαν τη δήλωση που υποβλήθηκε εξ ονόματος της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας σχετικά με την ανάγκη στήριξης των γεωργικών τομέων που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα παγετού. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου και της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου 2021, εξαιρετικές εκδηλώσεις παγετού είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγή στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι υπουργοί εξέφρασαν αλληλεγγύη στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, με ορισμένα παρατηρώντας ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε τον κίνδυνο κακών καιρικών συνθηκών να επηρεάσουν τη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ στο σύνολό της.