Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

ΟΣΔΕ και συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα  

Η υποβολή Δήλωσης ΟΣΔΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παραγωγών σε Μέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ.


Για περεταίρω ενημέρωση και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.


ΜΕΤΡΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (Π.Δ.) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2021 και την Αίτηση Πληρωμής, βάσει τυποποιημένου εντύπου που θα παράγεται από το σύστημα κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για :

8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
10.1.1 Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας
10.1.2 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.4.A Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.4.Β Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.4.Γ Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.4.Δ Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
10.1.09 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα της Οργάνωσης Παραγωγών οπωροκηπευτικών στην οποία είναι μέλη, δηλώσουν κάποια από τις ακόλουθες δράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δ3 Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών
Δ4 Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα – Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης
Δ5 Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα – Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της

αρδευόμενης έκτασης

Δ6 Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης-
Δ7 Βιολογική μέθοδος παραγωγής - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δ8 Βιολογική μέθοδος παραγωγής - Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
Δ10 Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών. Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Δ11 Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών – εξαπόλυση εγκεκριμένων μακρο- οργανισμών