Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΑ: καταβολή επιδομάτων

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι στις 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα του μήνα, όπως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 726.536 – 164. 038.133 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 281.494 – 34.238.459 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι  11.420 – 11.465.000 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 275.754 –  59.778.815 ευρώ

-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 171.248 – 72.134.748 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 807 –  198.994 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.682 – 234.990 ευρώ

-Ανασφάλιστοι Υπερήλικες σύνταξη του ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 19.993 – 6.786.086 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.115 – 4.015.637 ευρώ

-Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 3.081- 209.614 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 75.368 (πιστώσεις:117.545) – 22.379.399

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ.

-Έξοδα Κηδείας: Δικαιούχοι 97 -76.981ευρώ