Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2021 εστιάζει στη μηδενική ρύπανση

Από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2021, η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ,  η μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση για την περιβαλλοντική πολιτική, θα επικεντρωθεί στη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Η ρύπανση μάς επηρεάζει όλους — μέσω του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε ή του εδάφους στο οποίο καλλιεργούμε την τροφή μας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική αιτία πολυάριθμων ψυχικών και σωματικών ασθενειών και πρόωρων θανάτων, ιδίως μεταξύ παιδιών, ατόμων με ορισμένες ιατρικές παθήσεις και ηλικιωμένων. Όμως, η ρύπανση δεν μας επηρεάζει όλους εξίσου. Τα άτομα που κατοικούν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές ζουν πολύ συχνά κοντά σε μολυσμένους χώρους ή σε περιοχές με έντονη ροή κυκλοφορίας. Η ρύπανση είναι επίσης ένας από τους κύριους λόγους για την απώλεια της βιοποικιλότητας. Μειώνει την ικανότητα των οικοσυστημάτων να παρέχουν υπηρεσίες, όπως η δέσμευση άνθρακα και η απορρύπανση.

Το φαινόμενο όμως αυτό μπορεί να προληφθεί. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης αποτελεί μια βασική δράση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2021. Θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά σε ολόκληρη την ΕΕ με την καλύτερη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και με την πρόληψη και την αποκατάσταση της ρύπανσης στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στα καταναλωτικά προϊόντα.
Θα υποστηρίξει επίσης την ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID 19, συμβάλλοντας στην ανοικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 θα επικεντρωθεί στη «φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης». Θα εξετάσει επίσης άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως τις πρωτοβουλίες για το κλίμα, την επικείμενη στρατηγική για τις χημικές ουσίες, καθώς και πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας, της κινητικότητας, της γεωργίας, της αλιείας, της υγείας και της βιοποικιλότητας.

Η Πράσινη Εβδομάδα 2021 της ΕΕ θα είναι μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να ξεκινήσουμε τη συνεργασία με όλους τους εµπλεκόµενους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε για να κάνουμε πραγματικότητα τη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση και περιβάλλον χωρίς τοξικά.