Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Απριλίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2021 ΕΤΑ €/MWh
Αιολικά       61,92
Φ/Β       60,87
ΜΥΗΣ       63,68
Βιομάζα       65,34
ΣΗΘΥΑ       65,34