Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γαλακτοκομικά: πως αναμένεται να κινηθεί η παγκόσμια αγορά

Περιορισμένη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής γάλακτος στις βασικές πλεονασματικές περιοχές προβλέπει μελέτη του Συμβουλίου Γεωργίας και Ανάπτυξης Κηπευτικών του ΗΒ, δίνοντας μια πρώιμη εικόνα για τις πιθανές εξελίξεις των τιμών κατά την διάρκεια του έτους.

Συνολικά, οι προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά λίγο περισσότερο από 1% το 2021, σε σύγκριση με την αύξηση 1,4% που σημειώθηκε το 2020. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του επιπλέον γάλακτος αναμένεται να προέλθει από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών και στις δύο αυτές περιοχές θα μπορούσε να ασκήσει πίεση και να περιορίσει την αύξηση της προσφοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα

Η ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα παρέμεινε ισχυρή έως το 2020 και θα συνεχίσει να είναι ο βασικός μοχλός στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων έως το 2021. Η οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο βελτιώνεται και η ζήτηση των υπηρεσιών τροφίμων επιστρέφει.

Πρόσφατες προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα υποδηλώνουν παγκόσμια ανάπτυξη 4% το 2021, μετά από μείωση 4,3% το 2020.

Και στις δύο αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ, η επιστροφή της ζήτησης για εγχώρια τρόφιμα θα είναι σημαντική για τη διατήρηση κερδοφόρων επιπέδων τιμών. Σε αυτές τις αγορές, η προσδοκία είναι ότι οι πωλήσεις θα αρχίσουν να ανακάμπτουν έως το 2021 καθώς τα προγράμματα εμβολιασμού συνεχίζονται. Ωστόσο, οι πωλήσεις δεν αναμένεται να φθάσουν τα επίπεδα πριν από τον κοροναϊό έως το τέλος του έτους. Οι εκτιμήσεις της βιομηχανίας δείχνουν ότι οι πωλήσεις θα εξακολουθούν να είναι 22% και 27% χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2019 έως το 4ο τρίμηνο του 2021 στις ΗΠΑ και την ΕΕ αντίστοιχα.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Οι πρόσφατες τάσεις τιμών στις παγκόσμιες αγορές είναι θετικές σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τρέχουσα τιμολόγηση είναι πάνω ή πάνω από τον μέσο όρο των 5 ετών, με εξαίρεση το βούτυρο στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν σχετικά υψηλά αποθέματα τόσο για βούτυρο όσο και για τυρί, ενώ τα αποθέματα σκόνης γάλακτος είναι ελαφρώς υψηλότερα από έτος σε έτος. Ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται να ασκήσει υπερβολική πίεση στις παγκόσμιες τιμές, ενώ το κόστος αποστολής παραμένει υψηλό και η διαθεσιμότητα των εμπορευματοκιβωτίων είναι περιορισμένη. Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση για βούτυρο και τυρί, που προκύπτει από την αγορά και την επανασυσκευασία της κυβέρνησης στον τομέα των τροφίμων, βοηθά στη διατήρηση των τιμών των ΗΠΑ από την πτώση.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα της ΕΕ αναφέρονται ότι είναι καλά ισορροπημένα για το τυρί και το βούτυρο, αλλά χαμηλά για τη σκόνη γάλακτος. Ένα έτος ισχυρών εξαγωγών και χαμηλότερης παραγωγής προϊόντων εμπόδισε την ανάπτυξη αποθεμάτων. Η υψηλότερη εγχώρια ζήτηση και η περιορισμένη αύξηση της προσφοράς γάλακτος αναμένεται να περιορίσουν τις εξαγωγές της ΕΕ το 2021, οι οποίες αναμένεται να στηρίξουν τις τιμές στις παγκόσμιες αγορές.