Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται η 31η Μαΐου 2021.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Απριλίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2021.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).