Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

"Έκρηξη" εισαγωγών - εξαγωγών κατά τον μήνα Μάρτιο

Οι Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος (Προσωρινά Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), Μαρτίου 2021.

Η  συνολική  αξία  των  εισαγωγών  -  αφίξεων,  κατά  το  μήνα  Μάρτιο  2021  ανήλθε  στο  ποσό των  5.428,4  εκατ. ευρώ  (6.440,1 εκατ. δολάρια) έναντι 4.124,3 εκατ. ευρώ (4.549,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 31,6%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.034,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Μάρτιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.036,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,3%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.338,1 εκατ. ευρώ (3.983,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.479,8 εκατ. ευρώ (2.751,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34,6%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα  Μάρτιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 574,0 εκατ. ευρώ  δηλαδή 29,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Μάρτιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 574,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή  30,0%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2020.

Το  έλλειμμα του εμπορικού  ισοζυγίου κατά τον μήνα  Μάρτιο 2021 ανήλθε σε 2.090,3 εκατ. ευρώ  (2.456,2  εκατ.  δολάρια)  έναντι 1.644,5  εκατ. ευρώ (1.797,6  εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του  έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 27,1%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Μάρτιο 2021 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 460,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 35,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 462,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 35,8%  σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 13.490,4 εκατ. ευρώ (16.196,2  εκατ. δολάρια) έναντι 13.236,0 εκατ. ευρώ (14.547,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ  1,9%.

  • Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση  κατά 524,0  εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  545,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή  5,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 8.756,2 εκατ. ευρώ  (10.578,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.988,6 εκατ. ευρώ (8.832,9  εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 9,6%.

  • Η αντίστοιχη  αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 684,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ανήλθε σε 4.734,2 εκατ. ευρώ (5.617,7 εκατ. δολάρια) έναντι 5.247,4 εκατ. ευρώ (5.715,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,8%.

  • Το  αντίστοιχο μέγεθος  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  παρουσίασε  μείωση κατά 160,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 140,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.

Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.