Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Nutriscore: Συγκροτείται Συμβουλευτική Ομάδα για την εφαρμογή του

Την συμβουλευτική ομάδα θα στελεχώσουν καταξιωμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί.

Έργο της θα είναι και η παρακολούθηση και γνωμοδότηση επί της εν εξελίξει νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων, γνωστή ως Nutriscore.

Το υπουργείο έκανε δεκτή την πρόταση του βουλευτή του «Μέρα25» κ. Κρίτωνος Αρσένη, ο οποίος και έθεσε το θέμα στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,  για κοινή σύγκληση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της βουλής με τη συμμετοχή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.

Να σημειωθεί ότι κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ το φθινόπωρο του 2020, η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και την Τσεχία εναντιώθηκαν, λόγω των σοβαρών και σημαντικών επιμέρους επιφυλάξεων που διατύπωσαν, στην υιοθέτηση κοινών συμπερασμάτων για το εν λόγω θέμα της επισήμανσης των τροφίμων.

Η Ελλάδα δεν στήριξε το κείμενο λόγω της έλλειψης σαφήνειας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ενός ενιαίου και εναρμονισμένου συστήματος για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και της έλλειψης ρητής εξαίρεσης των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και των μονο-συστατικών τροφίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ελαιόλαδο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, στόχος της (ΕΕ) είναι να υιοθετηθεί ο σχετικός κανονισμός το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Προς το παρόν, η Επιτροπή επεξεργάζεται τις σχετικές μελέτες εκτίμησης αντικτύπου επί των οποίων θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση.