Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Nutriscore: οι επιπτώσεις στα πιστοποιήμενα προϊόντα

Στις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εισαγωγή του Nutriscore ως υποχρεωτικό εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης τροφίμων (FOPNL),  τόσο στα πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και στον παραγωγό επικεντρώθηκε η Ολομέλεια των παραγωγών της Ένωσης Arepo για το 2021.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή ομάδων παραγωγών από τις 33 ευρωπαϊκές περιφέρειες μέλη της Ένωσης Arepo.

Στην έναρξη της συνάντησης η Πρόεδρος της ένωσης AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που έχουν οι παραγωγοί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων θέσεων καθώς και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και γι’ αυτό, όπως ανέφερε, απαιτείται  εγρήγορση, συνεργασία και αφοσίωση στον κοινό στόχο της προάσπισης και προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης AREPO Nicola Bertinelli και Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Parmigiano Reggiano (Παρμεζάνα) παρουσίασε αναλυτικά τις επιπτώσεις από την επισήμανση των τροφίμων, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τους παραγωγούς και επεσήμανε την ανάγκη ενημέρωσης και ενεργοποίησης τους.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των ομάδων παραγωγών είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους για το ευαίσθητο αυτό θέμα και να συμβάλουν σημαντικά στην εσωτερική συζήτηση της ένωσης AREPO για την υποχρεωτική επισήμανση (FOPNL).

Οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν μετά την παρουσίαση των εξελίξεων από τις  υπεύθυνες πολιτικής του γραφείου αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες  Giulia Scaglioni και Francesca Alampi, προκάλεσαν μια παραγωγική συζήτηση, όπου οι παραγωγοί AREPO αντιτάχθηκαν σαφώς στην επιλογή να εισαχθεί το Nutriscore ως υποχρεωτικό εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης τροφίμων (FOPNL).

Με οδηγό το συνεργατικό και εποικοδομητικό πνεύμα, οι παραγωγοί της ένωσης AREPO εξέτασαν διάφορες επιλογές για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, και ισχυρίστηκαν ότι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork).

Τέλος οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην πολιτική προώθησης και ποιότητας δίδοντας έμφαση στη στήριξη που πρέπει να έχουν τα προϊόντα των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Arepo

Το Arepo είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων. Στόχος είναι η καλύτερη προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, των Γεωγραφικών Ενδείξεων και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών των ευρωπαϊκών περιοχών οι οποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων προέλευσης.

Επίσης, στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και πετυχημένων μοντέλων για την προώθηση των προϊόντων, του αγροτουρισμού, την οργάνωση της επιχειρηματικότητας του πρωτογενή τομέα, της οικοτεχνίας όπως επίσης η από κοινού προώθηση των αγροτικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.