Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Όσα συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής άτυπης τηλεδιάσκεψης υπουργών γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την πρόοδο των διοργανικών (τριμερών) διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και ζήτησε την καθοδήγησή τους σχετικά με μια συμβιβαστική πρόταση για την «πράσινη αρχιτεκτονική».

Κεντρικό στοιχείο της συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας είναι η αύξηση των περιθωριοποιημένων ποσών για τα οικοσυστήματα, σε σύγκριση με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου (προοδευτική αύξηση, ξεκινώντας από 22% το 2023 και φτάνοντας το 25% το 2025) και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας (π.χ. αρχική περίοδος μάθησης για τα κράτη μέλη).

Πολλοί υπουργοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εξετάσουν την πρόταση για αυξημένα περιθώρια σχετικά με τα οικολογικά συστήματα. Μερικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, ζητώντας από την Προεδρία να εμείνει στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και στο συμφωνημένο 20% της οριοθέτησης για οικολογικά συστήματα.

Όλοι οι υπουργοί εξέφρασαν την έντονη προτίμησή τους να διατηρήσουν την ευελιξία στην πράσινη αρχιτεκτονική, υπερασπιζόμενοι στοιχεία όπως η αρχική περίοδος μάθησης και η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ πυλώνων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια αχρησιμοποίητων πόρων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή τους στο σχέδιο της προεδρίας για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής προεδρίας. Αρκετοί υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για μια συμφωνία που να περιλαμβάνει και τους τρεις κανονισμούς που αποτελούν το πακέτο μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ.

Κατάσταση αγοράς

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και των αγορών, επισημαίνοντας ότι, συνολικά, ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής έδειξε ανθεκτικότητα και εξασφάλισε την επισιτιστική ασφάλεια κατά την κρίση του COVID-19. Οι υπουργοί τόνισαν τις αρνητικές επιπτώσεις των πρόσφατων παγετών, ιδίως για τους τομείς του οίνου και των φρούτων. Αρκετοί υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους τομείς που επηρεάζονται.

Εμπορικές συναλλαγές

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες (καθώς και άλλες σχετικές εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ), προκειμένου να διατηρηθεί η αειφορία και τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ. Οι υπουργοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους για μια ανοιχτή, βιώσιμη και φιλόδοξη εμπορική ατζέντα που εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, αλλά και την απαραίτητη υποστήριξη για τους πιο ευαίσθητους τομείς

Οι υπουργοί σχολίασαν επίσης την επικαιροποιημένη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις των εν εξελίξει και των επερχόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων στον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Διάφορα θέματα

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση έως το τέλος του 2023. Αρκετοί υπουργοί τόνισαν τη σημασία της καλής μεταχείρισης των ζώων και πρόσθεσαν την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσία για τη μεταφορά ζώων.

Τέλος, η γερμανική αντιπροσωπία κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικής επισήμανσης των μεθόδων εκτροφής ορνίθων σε τρόφιμα που περιέχουν αυγά ως συστατικό επεξεργασμένων τροφίμων (π.χ. ζυμαρικά, μαγιονέζα). Αυτή η πρωτοβουλία έλαβε την υποστήριξη πολλών κρατών μελών, που τόνισαν την προστιθέμενη αξία αυτών των πληροφοριών για τους καταναλωτές.