Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τrans-λιπαρά και τρόφιμα: σε ισχύ η νέα νομοθεσία

Από την 1η Απριλίου 2021 άρχισε η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2019/649  της Επιτροπής), η οποία προβλέπει ότι «η περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά (εκτός των trans-λιπαρών που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης) σε τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και σε τρόφιμα που προορίζονται για προμήθεια εμπόρων λιανικής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λίπους».

Τα λιπαρά αυτά (κοινώς γνωστά ως «βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά») προέρχονται κυρίως από τη μερική υδρογόνωση ελαίων που γίνεται για τεχνολογικούς σκοπούς, όπως για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά και για μείωση κόστους.