Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένες: ο προϋπολογισμός για χυμοποιήσιμα πορτοκάλια, βιομηχανική ντομάτα, κορινθιακή σταφίδα

Ο προϋπολογισμός για το 2021 για την χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη βιομηχανική ντομάτα, την κορινθιακή σταφίδα και τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις, που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2020 είναι στα 2.935.752 ευρώ και για το έτος 2021 στα 2.890.983 ευρώ.

Η έκταση αναφοράς ανέρχεται σε 5.800 εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 και εφεξής.

Στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2020 είναι στα 4.892.920 ευρώ και για το έτος 2021 στα 4.818.304 ευρώ.

Στα πορτοκάλια που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος 2020 καθορίζεται στα 5.440.664 ευρώ και για το 2021 στα 5.357.695 ευρώ. Η έκταση αναφοράς ανέρχεται σε 18.500 εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 και εφεξής.