Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στην Επιτροπή Γεωργίας το Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Παραγωγή

Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής και κατανάλωσης στην ΕΕ θα συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας.

Το νέο σχέδιο δράσης στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, στην αύξηση στο 25% της βιολογικής γεωργίας έως το 2030, καθώς και στη σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ και ΕΔΩ

Ο αρμόδιος Επίτροπος Janusz Wojciechowski θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης 2021-2027 για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ που εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου και το οποίο συνδέεται στενά με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τις στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και το Farm to Fork. Στη συνέχεια θα εξεταστεί από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας.

Η βιολογική γεωργία είναι μια γεωργική μέθοδος που στοχεύει στην παραγωγή τροφίμων χρησιμοποιώντας φυσικές ουσίες και διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι τείνει να έχει περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς ενθαρρύνει την υπεύθυνη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των περιφερειακών οικολογικών ισορροπιών, την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους και τη διατήρηση της ποιότητας του νερού. Επιπλέον, οι κανόνες βιολογικής καλλιέργειας ενθαρρύνουν ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων και απαιτούν από τους αγρότες να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων.

Η βιολογική γεωργία είναι ένας τύπος γεωργίας που υποστηρίζεται από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την πολιτική υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ που μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση της φιλοδοξίας της Πράσινης Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, παίζει ρόλο στη μετάβαση στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων και συμβάλλει στην προστασία της φύσης και στην αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, ανταποκρίνεται επίσης στις αυξανόμενες κοινωνικές απαιτήσεις για ποιοτικά τρόφιμα που παράγονται με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, βιοποικιλότητα και πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, που αναγνωρίζονται από τις μελλοντικές προτάσεις της ΚΓΠ και από τις στρατηγικές Farm to Fork και Biodiversity.